Geschiedenis 40 jaar Tennis Club Oostrum

Geschiedenis 40 jaar Tennis Club Oostrum

In juli 1978 werd in de bestuursvergadering van S.V.Oostrum het idee geopperd om tennisbanen aan te leggen. Na goedkeuring had de heer Ge Mulders op 14 augustus 1978 contact met de toenmalige wethouder Jo van Oers.

In de tussentijd werd er een werkgroep geformeerd met daarin de volgende personen.

Mevr. R.Custers, Mevr. Heinecke, Mevr. H.Janssen en de heren H.Janssen, K.Janssen en L.Lenssen, J.Linders, J.Thielen, J.Raedts, J.Vermeulen, Th.Versleijen en R.Seelen. 

Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met keuze en situering tennisbanen, reglement, aanmelden leden en pandbrieven.

Op 25 september 1978 is er gekozen voor kunststofbanen en waar deze geplan zijn en de contributie is vastgesteld op fl. 100,00 per jaar.

Op 18 januari 1979 vond de oprichtingsvergadering in zaal van Dijk in Oostrum plaats.
In die vergadering werd besloten om pandbrieven uit te geven a fl. 100,-- met een looptijd van 10 jaar. Verder werd er vastgesteld dat er op die dag 102 senioren en 47 junioren zich hadden opgegeven als lid van TC Oostrum.

Op 1 februari 1979 bleek dat de verkoop van pandbrieven een succes was. 
Op 21 februari 1979 krijgt de firma Wernink uit Leiden de opdracht voor 2 kunstofbanen omdat dit soort banen toendertijd meer werd aangelegd. De firma Van Rattingen deed gedeeltelijk het grondwerk. De kosten van deze banen bedroeg toen fl. 84.500,-- . Door de opbrengst van de pandbrieven bedroeg fl. 25.000,-- en het restbedrag werd bij de bank opgenomen.

Op 1 maart 1979 gaven 100 leden van TC Oostrum zich op voor een cursus baltechniek bij tennis welke werd gehouden in de gymzaal van Oostrum en onder leiding stond van Ruud Zeelen.

Op 13 maart 1979 werd de toenmalige werkgroep vervangen door een bestuur.
Voorzitter J.Linders, secretaris R.Custers, Vice voorzitter M.L. Janssen en penningmeester J.Raedts.

Op 5 april constateerde het bestuur dat de aanleg van de banen voorspoedig verloopt en besloten wordt om de banen op 2 september 1979 officieel te openen.

Op 2 september 1979 worden onder grote belangstelling de tennisbanen door wethouder Jo van Oers geopend waarbij de harmonie van Oostrum de zaak muzikaal opluitert. 8 junioren spelen een wedstrijd van 2 x 4.

De eerste tennislerares was Marie Jose Drentjes uit Venlo.

In de jaren die volgenden werden er diverse onderlinge toernooien gespeeld en werd deelgenomen aan de dorpencompetitie.

De voorzitters waren; Frits Martens      1981 - 1990
                                Martien Bonants 1990 - 1992
                                Piet van de Ven  1992 - 1994
                                Jef van Rooy       1994 - 2000

Omdat Voetbal vereniging Oostrum er een voetbalveld bij wilde hebben en dit achter het  toenmalige traningsveld wilde aanleggen kwam Dhr. H.Maessen in verweer. Hij wilde immers niet dat deze te kort bij zijn terrein kwam te liggen. Op dat moment starten de eerste gesprekken over eventuele verplaatsing van het sportpark in Oostrum. Na diverse vragen hoe lang die verplaatsing ging duren en wij niet zo met onze banen verder konden, kregen we antwoord dat de verplaatsing niet doorging. Er werd een commissie ingesteld uit de gezamenlijke verenigingen met als doelstelling uitbreiding en renovatie met een advies voor de beheersvorm van de accomodatie.

In februari 1997 kwam het besluit dat de tennisbanen definitief blijven liggen op de toenmalige plek en het bestuur van T.C.Oostrum kiest uit twee opties die de commissie had opgevraagd bij Ubbink en Edelgras. De keuze valt op Edelgras.

In maart 1997 start de renovatie welke op 15 april gereed was. Ook is er een principe aanvraag gedaan voor de bouw van twee kleedlokalen, maar deze wordt door de gemeente Venray afgekeurd.

Vanaf mei 1997 kunnen ook leden van buiten Oostrum lid worden.

In april 1998 vond er overleg tussen Maessen en de gemeente Venray plaats om toch tot een totale verplaatsing te komen. Gelijktijdig heeft T.C. Oostrum eenprobleem met Edelgras, omdat de banen op enkele punten zijn afgekeurd. De banen zouden NOC-NSF goedgekeurd moeten zijn.

In mei 1998 gaan de besturen van de Oostrumse sportverenigingen akkoord met verplaatsing naar de huidige locatie. Het bestuur van T.C. Oostrum gaf aan dat ze willen proberen om drie tennisbanen aan te leggen. In september 1998 vond er een gesprek met wethouder Dhr. J.Houba plaats over de deadline verplaatsing 1 oktober 1998 en tevens met Dhr. H.Maessen hoe hij denk dat het eruit komt te zien. 

In oktober 1998 bleek dat de oude tennisbanen nog steeds niet zijn goedgekeurd en op 11 november start de bouwcommissie en op 1 december moet de grondaankoop voor het nieuwe sportpark rond zijn. De werkgroep heeft de tekening (plaattegrond) voor de nieuwe accomodatie bekeken.

In januari 1999 gaat de tekening (schetsontwerp van de verenigingen) van het gebouw naar de architect. Edelgras wil geen nieuwe banen aanleggen omdat dit volgens hen kapitaal vernietiging zou zijn. Het bestuur van TC Oostrum bleef bij haar besluit dat wij goedgekeurde tennisbanen hebben besteld (impasse)

In februari 1999 vond er een gesprek met Dhr. H.Maessen plaats over eventuele overname kunstgras banen op de oude locatie.

In de jaarvergadering wordt gevraagd om lid te worden van de KNLTB, maar de jaarvergadering gaat niet akkoord. De bestuursvorm wordt wel goedgekeurd.

In april 1999 gaat Dhr. H.Maessen akkoord met overname van de kunstgrasbanen en aanleg van drie banen op het nieuwe sportcomplex in Oostrum. We komen met Edelgras overeen dat zij ons 3 nieuwe banen leveren voor de prijs van 2. Er werd ook een verdeelsleutel gemaakt over de kosten van het nieuwe sportpark door de drie verenigingen. Voetbal vereniging Oostrum, Korfbalvereniging Oostrum en Tennis Club Oostrum.

In mei 1999 werden de tekeningen en het bestek, opgesteld door L.Lenssen, door de Welstandscommissie goedgekeurd en gaan ze voor verdere uitwerking naar de architect.

Op 6 augustus 1999 werd de bouwvergunning ingediend en op 9 september 1999 ging de eerste spade in de grond.

In oktober 1999 vond Dhr. Maessen de aannemersprijzen te hoog en wordt gevraagd om eventuele zelfwerkzaamheid. Er werd een oproep aan alle leden gedaan voor de zelfwerkzaamheid. Er werd een verdeelsleutel opgesteld voor zelfwerkzaamheid. 

In november 1999 werd de bouwvergunning verleend en start de bouwcommissie met de uitvoering. Na een bijeenkomst in De Karklingel werd en een lijst gemaakt voor de zelfwerkzaamheden en de werkgroep is tevreden over de toezeggingen. De afgesproken verdeelsleutel betekende Voetbal 70%, Tennis 20% en Korfbal 10%

In februari 2000 zijn de vergunningen voor de aanleg en brandveiligheid binnen en in maart viel de keuze op aannemer Koenen in Holthees. De vergaderingen met de aannemer werden gevoerd door A.van Soest en L.Lenssen. Dhr.H. Maessen was niet aanwezig bij die vergaderingen en de velden werden aangelegd.

Van 2000 - 2001 is Dhr. Ton Clephas voorzitter van T.C. Oostrum.

In april 2000 is de lijst van werkzaamheden rond en in mei wordt gestart met het storten van de fundering van het nieuwe clubgebouw. In juni wordt er aansluitend gestart met het metselwerk en op 17 november 2000 wordt het hoogste punt bereikt. Op 20 december 2000 wordt het privatiseringscontract getekend met de gemeente Venray waarbij Bert Suilen van de gemeente aanwezig was.

In januari 2001 worden de dakpannen aangebracht en werd Piet Hermans gevraagd een kunstwerk te maken. De 3 verenigingen bespreken de kostenverdeling van de extra investeringen en de gevolgen van de overdracht. De stichting "De Spar" wordt opgericht met als doel fondswerving t.b.v. o.a. de inrichting.

In februari 2001 wil Dhr. Maessen de opening tegenhouden i.v.m. een geschil over het BTW verhaal. Er werd door beiden partijen een aanvaardbaar voorstel gedaan. In maart wordt een openingsvoorstel gedaan van eind juni 2001.

Er hebben 110 mannen en 12 vrouwen, als vrijwilliger, in diverse samenstellingen meegewerkt aan het realiseren van sportpark "De Spar". Ze hebben in totaal ongeveer 250 manuren gewerkt. Verder heeft de firma Van Rattingen gratis een kraan ter beschikking gesteld die ongeveer 20 uur werd ingezet. Bij het aantal manuren zijn de uren van overleg/vergaderen niet meegenomen.

Op 22, 23 en 24 juni 2001 werd het sportpark "De Spar" geopend met diverse activiteiten. Na de opening werden er nog diverse zaken afgewerkt zoals de verlichting van de parkeerplaats en het verbeteren van de ondergrond van de fietsenstalling met trottoirtegels.

In 2001 was er een tennisuitwisseling met Sambeek.

In 2004 werd het 25 jarige jubileum van TC Oostrum gevierd met een brunch.

Van 2011 - 2014 was Alex Peerlings voorzitter.

Er volgenden jaren waarin we diverse toernooien organiseerden zoals het lente-, snert- en herfsttoernooi en werd er deelgenomen aan diverse competitie elementen zoals o.a. piramide. Er vind de jaarlijkse uitwisseling van Wanssum vanaf 2012 plaats en vanaf 2015 met Swolgen. Ook de Venrayse dorpencompetitie werd tot 2017 gespeeld waarbij wisselende resultaten werden gehaald. Ook werd deelgenomen aan het Venrays Open waar drie keer de eerste prijs werd gehaald. Helaas stopte het Venrays open in 2014.

In 2012 werd T.C. Oostrum lid van de KNLTB en er wordt met diverse teams deelgenomen aan de bondscompetitie. Het gemengde 35+ team haalde daarbij de eerste plaats. Ook in 2015 lukte het zelfde team om kampioen te worden.

In 2013 kon T.C. Oostrum de overkapping van het terras realiseren.

De privatisering heeft 15 jaar op zich laten wachten maar werd in 2017 een feit. 

Vele jaren heeft T.C. Oostrum de fiets en Feestavond. 

Van 2014 - 2016 was Leo Lenssen waarnemend voorzitter.

In 2015 werden er zonnenpanelen op het gemeenschappelijke gebouw geplaatst.

Vanaf 2016 tot heden is Martin Wijnhoven voorzitter.

In 2017 werd de kantine verfraaid en werd nieuw meubilair op het terras geplaatst.

Op 28 oktober 2017 werd een subsidieverzoek bij de gemeente Venray ingediend. Tot op heden is T.C. Oostrum in gesprek met de gemeente Venray. De eerste aanvraag voor de vernieuwing van 3 tennisbanen werd immers afgewezen. 

Op 14 april 2019 viert Tennis Club Oostrum haar 40 jarig bestaan.
Een brunch en receptie staan op het programma en worden onze jubilarissen gehuldigd.

 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 503 584

Adres

Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum

KVK-nummer

40165967